//Risico analyse
Risico analyse 2017-02-08T09:49:52+00:00

Hoe gaat u om met uw bedrijfsrisico’s?

Ieder onderneming loopt risico’s. Dus uw onderneming ook. Als u weet wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op uw bedrijf en bedrijfsvoering, kunt u een afgewogen beslissing nemen hoe u omgaat met de risico’s binnen uw onderneming.

Breng de risico’s van uw onderneming in kaart

Uw onderneming is een complex geheel van vele facetten: huisvesting, rechtsvorm, personeel, marktomstandigheden, productieproces, enzovoort.

Met een risicoanalyse van Schinkel Adviesgroep krijgt u heldere antwoorden op vragen als:

  • Welke risico’s loopt uw bedrijf?
  • Waarop hebben deze risico’s betrekking?
  • Wat is de directe schade en wat is de gevolgschade (zoals verplichtingen niet na kunnen komen, schade aan uw imago) als dit risico werkelijkheid wordt?
  • Wat is de kans dat het risico zich manifesteert?

 

Maak risico’s beheersbaar met onze risicoanalyse

Als specialist in bedrijfszekerheid kan Schinkel Adviesgroep u uitstekend ondersteunen bij het beheersbaar maken van de risico’s binnen uw bedrijf door middel van:

  • Het uitvoeren van periodieke updates van de risicoanalyse
  • Het opstellen van gerichte adviezen voor te nemen maatregelen
  • Het uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse

 
En het maken van voorstellen voor beheersbaarheid met antwoorden op vragen als:

  • Is preventie mogelijk?
  • Tot welk kostenniveau kan uw bedrijf de risico’s zelf dragen?
  • Van welke verzekeringsoplossingen kunt u gebruik maken?

 
Een risicoanalyse maakt risico’s beheersbaar. Blijf de risico’s binnen uw onderneming de baas en maak gebruik van onze kennis. Maak een afspraak met Schinkel Adviesgroep in Oost-Souburg voor een onafhankelijk advies over de risico’s binnen uw onderneming.