/, Particulier/Van Rijk naar Gemeenten

Van Rijk naar Gemeenten

Een van de belangrijkste veranderingen in 2015 is de overgang van jeugdzorg en zorg voor langdurig zieken en ouderen naar gemeenten en zorgverzekeraars. Dat heeft ook gevolgen voor de voorwaarden en de premie van de basisverzekering.

Het is een gigantische operatie: de overgang van de maatschappelijke ondersteuning (WMO) van Rijk naar gemeente. Om de overgang soepel te laten verlopen komt er 40 miljoen beschikbaar. Dit komt boven op de extra middelen voor de Wmo uit het voorjaar (195 miljoen euro) en de 75 miljoen euro die het kabinet in 2015 en 2016 beschikbaar stelt voor een thuishulptoelage.

Basisverzekering

Wijkverpleging zal vanaf volgend jaar onderdeel worden van het basispakket van de zorgverzekering. Wijkverpleegkundigen gaan zelf bepalen welke zorg zij gaan leveren aan mensen in de buurt. De wijkverpleging valt niet onder het eigen risico.

Premie en eigen risico

Doordat er vergoedingen van de AWBZ overgeheveld worden naar de basisverzekering gaat de AWBZ-premie die u betaalt over het belastbaar inkomen, omlaag van 12,65 procent naar 9,65 procent. Maar de premie van de basisverzekering gaat door dezelfde verandering juist omhoog. Naar verwachting gaat u bijna een tientje per maand meer betalen. Zeker is dat niet, want zorgverzekeraars mogen zelf de hoogte van de premie bepalen. Die maken zij de komende maanden bekend. De stijging van de zorgpremie wordt voor lage inkomens wel gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag.

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen, daalt van 5,4 naar 4,85 procent.

Het verplichte eigen risico stijgt in 2015 van 360 naar 375 euro.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag voor mensen met de laagste inkomens gaat in 2015 omhoog. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag sneller afgebouwd naarmate het inkomen hoger is. Hoe hoog de zorgtoeslag is, wordt bekend als duidelijk is wat de zorgverzekeraars aan basispremie gaan vragen.

2015-10-22T13:43:34+00:00