/, Particulier, Zakelijk/Schade melden bij Schinkel Adviesgroep

Schade melden bij Schinkel Adviesgroep

Je hoopt dat het jou niet overkomt maar soms ontkom je er niet aan en zit een ongeluk in een klein hoekje waardoor je, weliswaar ongewild, schade lijdt door toedoen van een ander.

Een brandgaatje in je bank door een sigaret van de buurman die bij je op visite is, het zoontje van je beste vriendin schopt een bal door je ruit, je staat bij het verkeerslicht en iemand rijdt achterop je auto waardoor je auto beschadigd is. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen.

Een eerste, begrijpelijke, reactie is vaak dat de veroorzaker de schade meldt op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Als benadeelde denk je er vaak niet over na om de schade aan te melden bij je eigen tussenpersoon, je hebt de schade tenslotte zelf niet veroorzaakt.

Toch is het in veel gevallen verstandig om een schade, ook al is het door toedoen van een ander ontstaan, te melden bij je eigen tussenpersoon.Een eerste voordeel is in de meeste gevallen een vlottere schadeafwikkeling als je je schade meldt bij je eigen tussenpersoon. Daarnaast vergoedt de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker uw schade op basis van dagwaarde terwijl je eigen inboedelverzekering de schade in veel gevallen op basis van nieuwwaarde vergoedt.

Een schade veroorzaakt door derden zal je nimmer worden aangerekend door je eigen verzekeraar en indien mogelijk zal je eigen verzekeraar de aan jou uitgekeerde schade gaan verhalen bij de verzekeraar van de aansprakelijke persoon.

Wij adviseren onze relaties om bij schade, ongeacht of deze schade nu wel of niet door jou zelf is veroorzaakt, altijd contact op te nemen met ons kantoor zodat wij kunnen adviseren welke weg het best bewandeld kan worden en je waar mogelijk met raad en daad bij kunnen staan.

 

2016-06-24T10:18:57+00:00