/, Particulier/Rente op restschuld langer aftrekbaar

Rente op restschuld langer aftrekbaar

In de loop van 2014 heeft de huizenmarkt duidelijk tekenen van herstel laten zien. De woningverkopen namen toe en de huizenprijzen stabiliseerden. De overheid wil de doorstroming op de koopmarkt en de huurmarkt verder bevorderen.

Om de doorstroming op de huizenmarktmarkt te bevorderen mogen mensen die een restschuld hebben, de rente daarover 15 jaar aftrekken van de belastingen. Dat is nu nog 10 jaar. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 2017.

Dubbele hypotheeklasten

Heeft u te kampen met dubbele hypotheeklasten omdat u bent verhuisd, maar uw oude woning niet kunt verkopen? Dan mag u de rente van uw dubbele hypotheek maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting. Dat geldt ook als u uw oude woning een poos had verhuurd. Deze regeling bestond al, maar had een tijdelijk karakter. Nu is deze verhuisregeling blijvend.

Verbouwen blijft voordelig

Het lage btw-tarief op een verbouwing of renovatie, in maart 2013 ingevoerd om de mensen aan te moedigen in hun huis te investeren, blijft gelden tot 1 juli 2015.

Schenken voor een woning

De regeling dat iedereen aan iedereen een belastingvrij bedrag van 100.000 euro mag schenken, op voorwaarde dat het geld in een huis gestoken wordt, verdwijnt. Toch blijft het voor u als ouders nog wel mogelijk om met belastingvrije schenkingen uw kind aan een woning te helpen of hem te helpen de hypotheeklasten te betalen:

  • Ieder jaar 5.229 euro.
  • Eenmalig als uw kind tussen de 18 en 40 is, 25.096 euro.
  • Eenmalig als uw kind tussen de 18 en 40 is, 52.281 euro als uw kinderen daarvan een studie betalen of het geld in hun huis steken.

 

Eerdere maatregelen

Maatregelen die al eerder getroffen zijn, lopen verder door in 2015.

  • Het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning gaat in 2015 van 104 procent naar 103 procent.
  • Het maximale tarief waartegen de rente kan worden afgetrokken gaat met 0,5 procentpunt omlaag naar 51 procent.
  • De kostengrens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat van 265.000 euro naar 245.000 euro. De stapsgewijze afbouw loopt door tot 225.000 euro in 2016. Daarna wordt de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.

 

Huurders

Om ook de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen, heeft het kabinet een aantal maatregelen in gedachten. Voor beleggers komt er meer ruimte om te investeren in middeldure huurwoningen, waar veel vraag naar is. Ook wil het kabinet meer vormen van tijdelijke huurcontracten, bijvoorbeeld voor jongeren en starters.

2017-02-08T09:49:54+00:00