/, Particulier/Minder lastenverzwaringen

Minder lastenverzwaringen

De overheid wil werken lonend maken en streeft ernaar om de belasting op arbeid te verlichten. Dat gebeurt dit jaar al een beetje. Lastenverzwaringen die ons in het vooruitzicht waren gesteld worden deels teruggedraaid.

Het tarief voor de 1e schijf van de inkomstenbelasting bedraagt volgend jaar 36,5 procent. Dat is weliswaar een verhoging met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2014. Maar omdat in 2015 eigenlijk het oude tarief van 36,76 procent weer moest gaan gelden is er toch sprake van een verlaging. Het kabinet heeft daar 500 miljoen euro voor vrijgemaakt. De tarieven van de overige belastingschijven veranderen niet.

Arbeidskorting

De arbeidskorting wordt verhoogd zodat werken volgend jaar meer loont. Hiervoor wordt structureel 500 miljoen euro vrijgemaakt. Deze stimulering komt boven op een verhoging van de arbeidskorting die al was opgenomen in het Belastingplan 2014.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt volgend jaar iets steiler afgebouwd. Inkomens boven 20.000 euro krijgen hierdoor minder algemene heffingskorting. Doordat in het Belastingplan 2014 een forse verhoging van de algemene heffingskorting is opgenomen, zal de algemene heffingskorting voor inkomens tot 52.000 euro volgend jaar toch hoger zijn dan in 2014.

Ouderenkorting

De ouderenkorting voor mensen in de AOW-leeftijd wordt in 2016 verminderd met in totaal 195 miljoen euro. Ouderen gaan daardoor meer belasting betalen. De korting wordt helemaal afgeschaft voor ouderen met een vermogen.

Hervormingen

Op termijn wil het kabinet 100.000 nieuwe banen creëren door de lasten op arbeid jaarlijks met vijftien miljard euro te verlagen. De stelselherziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen sterk vereenvoudigen.

2015-10-22T13:43:02+00:00