/, Zakelijk/Krediet voor het MKB

Krediet voor het MKB

Na zware economische tijden is er weer ruimte voor groei bij het bedrijfsleven. Het kabinet wil die groei stimuleren onder andere door de financieringsmogelijkheden voor mkb-ers te vergroten.

Voor het bedrijfsleven als geheel lijkt het herstel te zijn ingezet. Bij de faillissementen is er een daling zichtbaar, het producentenvertrouwen is gestegen en het CPB verwacht een toename van de bedrijfsinvesteringen in 2014 en 2015.

Kredietverstrekking mkb ligt moeilijk

Gemiddeld genomen mag het Nederlandse bedrijfsleven er dus weer goed voor staan, maar tussen de bedrijven zijn grote verschillen. Veel bedrijven in het mkb hebben moeite een financiering rond te krijgen om te investeren. Banken hebben hun kredietvoorwaarden aangescherpt, ook omdat de risico’s sterk zijn toegenomen door de verzwakte financiële positie van het mkb.

Meer financieringsruimte

Het kabinet wil de financiële ruimte van het mkb verruimen dankzij een ambitieus pakket aan financiële maatregelen dat kan leiden tot 2,5 miljard euro aan extra financieringsruimte.

  • 155 miljoen euro om het bestaande mkb-instrumentarium te versterken. Daarvan is 100 miljoen euro voor het Innovatiefonds dat risicodragende financiering verschaft aan kansrijke innovatieve bedrijven.
  • Het kabinet wil de garanties verhogen voor de verstrekking van achtergestelde leningen aan het mkb om zo het eigen vermogen van deze bedrijven te versterken.
  • Institutionele beleggers richten de Nederlandse Investeringsinstelling (NII) op om meer kapitaal te mobiliseren voor het Nederlandse bedrijfsleven. De NII brengt vraag naar en aanbod van (langetermijn)financiering bij elkaar door selectie, bundeling en standaardisatie van projecten.
2015-10-22T13:42:31+00:00