/, Zakelijk/Focus op innovatie

Focus op innovatie

Toekomstfonds

Om innovatie extra te stimuleren, zet het kabinet een Toekomstfonds op. Dit fonds heeft een startkapitaal van 200 miljoen euro. Daarnaast wordt het geld van het al bestaande Innovatie-fonds MKB+ onderdeel van het Toekomstfonds. En het fonds zal worden gevoed door eventuele meevallers in de gasbaten vanaf 2014 die in staatsobligaties worden geïnvesteerd.

Het Toekomstfonds is bedoeld voor de financiering van het innovatieve mkb en fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek. Ook wordt het budget om het innovatieve mkb bij het topsectorenbeleid te betrekken verhoogd naar 30 miljoen euro. De focus ligt daarbij op het vinden van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.

Duurzaamheid

In 2015 komt er 3,5 miljard euro beschikbaar voor de SDE+ regeling. Ondernemers worden hiermee gestimuleerd om kostenefficiënt te werken met duurzame energiebronnen. Het kabinet trekt daarnaast 35 miljoen euro uit om groen ondernemerschap en innovatie te stimuleren.

Positie startups

Om mkb-ondernemers in 2015 meer ruimte te geven om te groeien komt er een speciale ambassadeur, de ‘Special Envoy’ voor startups. Deze Envoy gaat de internationale positie van Nederlandse startups en groeiers versterken en moedigt beginnende ondernemers uit het buitenland aan om zich in ons land te vestigen.

Andere afzetmarkten

Ondernemers die internationaal zaken doen, kunnen op korte termijn gevolgen ondervinden van geopolitieke spanningen. Het zoeken naar andere afzetmarkten voor land- en tuinbouwproducten krijgt komend jaar daarom extra aandacht. Er worden handelsmissies en promotieactiviteiten georganiseerd voor agrarische producten, kennis en technologie. Daarbij zijn onder meer China, India, Mexico, Korea, Japan en de Verenigde Staten in beeld.

2015-10-22T13:42:21+00:00