/, Particulier/Bronze economie en meer werkgelegenheid

Bronze economie en meer werkgelegenheid

De miljoenennota had dit jaar als thema ‘Uit de schaduw van de crisis’. Dit thema is gekozen omdat het beter gaat met de Nederlandse economie. Wel is het herstel volgens het kabinet broos en gevoelig voor internationale ontwikkelingen.

De economie herstelt zich voorzichtig, constateert minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. Export en bedrijfsinvesteringen nemen toe en de huizenmarkt herstelt zich. Met een pakket aan maatregelen voor ondernemers moet het voorzichtige herstel van de economie verder ondersteund worden.

Werkloosheid verder aangepakt

Het gebrek aan werkgelegenheid is het grootste zorgpunt voor het kabinet, hoewel volgend jaar meer mensen aan het werk zullen zijn. De werkloosheid daalt van 650.000 naar 605.000 mensen. Er liggen een aantal maatregelen klaar om de werkgelegenheid te stimuleren. Zo wordt het lage btw-tarief voor verbouwingen en renovaties met een halfjaar verlengd om de werkgelegenheid in de bouw te stimuleren.

Mensen die hun baan verliezen houden vanaf volgend jaar langer recht op kinderopvangtoeslag. Nu krijgen zij de eerste drie maanden na baanverlies nog de toelage, straks is dat de eerste zes maanden. Op die manier kunnen ze in de eerste maanden van de werkloosheid zich beter focussen op het vinden van een nieuwe baan.

Er komen 125 duizend extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is met werkgevers en de vakbonden afgesproken. Per 1 januari 2015 worden nieuwe mensen met een arbeidsbeperking ondergebracht in één regeling: de Participatiewet.

Brug-WW

Om van-werk-naar-werk te bevorderen introduceert het kabinet in 2015 de brug-WW. Werklozen die aan de slag gaan in een sector waar een tekort aan personeel bestaat, worden met deze regeling omgeschoold met behulp van een WW-uitkering. De werkzoekende krijgt voor de uren dat hij werkt salaris en voor de uren waarin hij wordt omgeschoold WW. De maatregel geldt ook voor werknemers die met ontslag worden bedreigd.

2017-02-08T09:49:54+00:00