/, Zakelijk/Belastinghervormingen op lange termijn

Belastinghervormingen op lange termijn

Het Nederlandse belastingstelsel is ingewikkeld en toe aan herziening. Het centrale idee daarbij is dat de werkgelegenheid gestimuleerd kan worden door de belasting op arbeid te verlagen. Volgend jaar wordt daarmee een eerste stap gezet.

Lastenverlichting

Een grondige belastinghervorming is iets van de lange adem. Daarom zijn op korte termijn nog geen ingrijpende veranderingen gepland. Voor 2015 trekt het kabinet 1 miljard uit voor verlichting van de lasten op arbeid. Hiervan wordt 500 miljoen euro besteed aan het later beginnen met het afbouwen van de arbeidskorting en 475 miljoen euro voor de verlaging van het tarief in de eerste schijf.
Op termijn wil het kabinet de lasten op arbeid jaarlijks met vijftien miljard euro te verlagen om zo 100.000 nieuwe banen te creëren. Voor kleine ondernemers wordt het dan aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen

Overheidsondernemingen die concurreren met private ondernemingen komen onder de vennootschapsbelasting (Vpb) te vallen. De Vpb-plicht gaat gelden als overheden met een activiteit een onderneming drijven. Het doel van de modernisering is om zoveel mogelijk de concurrentieverstoringen weg te nemen tussen private ondernemingen en overheidsondernemingen. Het streven is om het voorstel met ingang van 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Lage btw voor verbouwingen

Goed nieuws voor aannemers en zzp’ers in de bouw. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de werkgelegenheid in de bouw.

2015-10-22T13:42:43+00:00